Regler for TV-Bingo

-Kun Trønder-TV’s datostemplede blokker, med riktig spilledato kan benyttes. Ubrukte blokker kan altså ikke benyttes en annen dato enn den som er stemplet på blokken.

-Man må være 18 år for å kjøpe hefter. Et bingohefte koster kr 100,- og har 4 spill.

-Hvert spill/ark kan gi gevinst både for en enkelt riktig rekke, to rekker eller tre rekker. I en gyldig 2 eller 3 rekkers bingo må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden.

-Når du får Bingo, ringer du Trønder-TV på tlf. 94 84 22 22 så snart som mulig. Om du ikke får svar med en gang havner du i kø. Hold linjen. Demp gjerne volumet på tv’en din når du ringer, ellers blir det ubehagelig lyd på tv. Bingo må ringes inn i løpet av sendingen.

-Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten (dette gjelder også Jackpot). Minste utbetaling er 200,- pr. spiller uansett om gevinsten deles. Alle bingoer må ringes inn i løpet av TV-programmet. Hvis en vinner melder seg sent i spillet, får vi dessverre ikke alltid gitt beskjed om riktig vinner under spillets gang, men vi informerer om vinnerne og potensielle vinnere før programmet avsluttes. Endelige resultater finner du på vår facebookside.

-Vi spiller med 3 jackpot’er med tre tilhørende lykketall. Jackpot’ene stiger totalt med kr 2.000,- for hver uke, og hver jackpot kan bli kr 33 000,- (totalt 99.000,-)

-Man kan vinne jackpot når ett av lykketallene er det siste utløsende tallet som gir en 3-rekkers bingo. Men det forutsetter også at ingen andre spillere med en 3-rekkers bingo på et tidligere trukket tall melder seg. Hver jackpot kan bare utløses en gang pr. spilledato.

-Trønder-TV er ikke erstatningspliktige ved bortfall av TV-signaler, med mindre feilen skyldes Trønder-TV.

-Utbetaling av premie fordrer at du sender inn bingoblokken eller et bevis på at du har vunnet. Du har 3 alternative måter å løse dette på:

1. Send inn ferdig utfylt forside og spillarket du vant på pr post til : Trønder-TV A/S, Helge Ingstads Veg 17, 7600 Levanger.

2. Send en e-post til post@tvbingo.no hvor du legger ved et bilde av vinnerarket og oppgir Navn, Adresse og Kontonummer.

3. For blokker kjøpt på nett kan du alternativt sende en e-post til post@tvbingo.no som inneholder Blokknummer, Navn, Adresse og Kontonummer.

-Premier utbetales innen 3 uker etter at vi har mottatt din bingoblokk/e-post og overføres direkte til din konto.